Arama

Arşiv

RayHaber

Adsense T�k Ba��na Ne Kadar Kazand�r�r? Kazanc�m� Nas�l Artt�r�r�m?

Google bir �ok ki�iye ekmek kap�s� olmu�tur.Gelirine ek sa�layanlar,Hayat�n� ge�irenlere kadar her insan bulunur.

Adsense T�klama Ba��na ne Kadar Kazand�r�r?
Adsense t�klama ba��na belli bir kazan� sa�lamaz.�rne�in bazen tbm 0.50$ olur.(0.50$ T�rkiyede G�rmek zor) Bazende 0.04$ olur. T�rkiyede g�rmek zor neden dedim diye sorarsan�z.Yabanc� �lkelerde t�klama ba��na daha �ok gelir elde ediliyor. �rne�in; PewDiePie 36milyon abonesi ile youtube rekortmeni ve kazanc�n� youtube sa�l�yor. Yak�nlarda Youtube Academy toplant�s� yap�ld�. Reklamverenlerle Youtuber lar� bir araya toplad�lar.Orada yap�lan konu�maya g�re yakla��k 3 sene sonra Yabanc� �lkelerdeki kazan� bizdede olacak. (Acaba yabanc� �lkeler o zaman milyonermi olucak?) Uzun laf�n K�sas� Adsense T�klama Ba��na Maliyeti reklamverenin bi�ti�i de�ere g�re belirler.
T�klama Ba��na Maliyeti Nas�l Artt�r�r�m ?
T�klama ba��na maliyeti artt�rman�n elbette yolu var. Ayl�k kazan� tablosua bakarak reklamlar�n�z� engelleyebilirsiniz.
1) Adsense Hesab�n�za giri� yap�n�z.
2) Reklamlara �zin ver/ Reklamlar� Engelle T�klay�n�z.
3) Hassas Kategoriler K�sm�na Geliniz.
Orada sizin sitenizde veya youtube hesab�n�zda g�sterilen reklamlar� g�rebilirsiniz.

Bu k�s�mda Reklam g�sterimleri ve Kazan�lar g�sterilmektedir. �rne�in;Kilo verme di�er kategorilere g�re daha �ok kazand�rm��. Di�er alanlar� engelleyerek sitenizde veya youtube hesab�n�zda sadece Kilo Verme a��k kal�r. Reklamlar�n�zda ona g�re olur sadece Kilo Verme ile ilgili reklam al�rs�n�z.Kazanc�n�za bir nebzede olsa artt�rabilirsiniz.
Google Adsense Kazanc�m� nas�l al�r�m?
Google Adsense kazanc�n�z� nas�l al�r�m sorusuna gelicek olursak.�ncelikle 18 ya��ndan b�y�k olaman�z gerekir.��nk� banka hesab� 18 ya��ndan b�y�klere a��l�yor.Adres bilgileri �ok �nemli e�er adres bilgilerinizi yanl�� girerseniz P�N alamazs�n�z.P�N nedir peki? P�N 200TL e�i�ine ula�t���n�zda Google Adsense size kargo ile do�rulama kodu g�nderir.Bu do�rulama kodunu Google Adsense hesab�na girerek tam olarak aktifle�tirebilirsiniz.Size banka se�ene�i sunar,oradan bankan�z� se�ip IBN numaran�z� girerek kazanc�n�z� �ekebilirsiniz.Veya 100TL e�i�ini se�erek hesab�n�zda her 100TL oldu�unda bankan�za otomatik olarak para yatar.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder