Arama

Arşiv

RayHaber

Adsense YETERS�Z ܂ER�K Diyor Ne Yapmal�y�m?


Merhaba Arkada�lar Google Adsense YETERS�Z ܂ER�K demesinin 5 muhtemel cevab� vard�.
1) �zlenecek ܍erik Az
Sitenizdeki makale say�s� 15-20 ge�miyor olabilir. E�erki siteniz s�rekli video ve resimden olu�uyorsa Adsense bunu makaleden saymaz ve red eder.
2) ܍erik �ok ama �zg�n De�il
܍eri�im 40-50 ama Adsense onay neden vermedi? Diyorsan�z i�er�iniz �al�nt� oldu�undan dolay�d�r.E�erki �zg�n i�erik yazarsan�z Adsense mutlaka onay verecektir.
3) Google Eri�im Sa�lanam�yor
Bu soruna pek rastlanmasada siteniz google taraf�ndan haz�r de�ildir.
4) SEO
E�erki sitenizde Seo ayarlar� yap�l� de�il ise Google Adsense b�y�k ihtimalle onay vermez.
5) HTML (Bloglar ܍in Ge�erli)
E�erki sitenizde HTML Kodlar� var ise Google Adsense size yabanc� i�erik uyar�s� verir.Sadece Blog siteleri i�in ge�erlidir..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder