Arama

Arşiv

RayHaber

Blog siteme nas�l �ablon y�klerim?

Bir �ok ki�i blog sitesindeki tasar�mlardan b�km�� halde peki nas�l y�klenir ve neye g�re y�klenmelidir.

�ncelikle neye g�re y�klenmelidir.Sorusundan ba�layal�m y�kleyece�iniz tema adsense uyumlu ve SEO uyumlu olmal�d�r.Bunlara dikkat ederek y�kleyiniz peki nas�l y�klenir ba�layal�m :)1) �ablon k�sm�na gelerek Yedekle / Geri Y�kle se�ene�ine t�klay�n�z.                                          2)�ndirdi�iniz dosyadan XML dosyas�n� ��kar�n�z.
�u �ekilde dosya olucakt�r.

3) Son ad�m XML dosyas�n� y�kl�yoruz.
 XML Dosyam�z� se�ip 
-A� diyoruz.
-Y�kleye t�kl�yoruz.
�ablonumuz y�klenmi�tir. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder