Arama

Arşiv

RayHaber

Blog'unuz �u an AdSense i�in uygun de�il. ��Z�M!

Merhaba arkada�lar bu makalemizde "Adsense Kay�t Olun" butonu nas�l a��l�r onu anlataca��m.
�nceden b�yle bir sorun yoktu. Google adsense bo� i�eriklere reklam veriyordu. Art�k Kald�r�ld�.
Peki Ne yapmal�y�z?

Kar��m�za bu �ekilde �artlar geliyor. Bunlardan herkesi �zen Siteniz en az 6 ayd�r size mi ait?
Bu sorun �lkemizde yoktur arkada�lar,bu konuyu herkes yanl�� biliyor.�lkemizde Adsense ile �al��mak i�in 6 ay site sahibi olman�za gerek yok.Peki ne yapacaz??
Sorusuna gelecek olursak
�ncelikle d�zenli makaleler yazacaks�n�z.Google index say�n�z�n y�ksek olmas� gerekir.E�er Google index say�n�z d�ߟk olursa Adsense kay�t olun butonu a��lmaz.
Peki Google nas�l benim makalemi indeksler derseniz.�zg�n i�erik ile �al��man�z.܍erikleriniz �al�nt� olursa Google sizin Blog adresinizi indekslemez.
D�zenli ܍erik
     D�zenli i�erik yazman�z� �neririm �rnek verecek olursa haftada 1 kez 3 makale kendinize g�nler belirleyiniz. 1g�nde yazmak istedi�iniz makaleleri yaz�p Adsense yi beklemeyin. Makale say�n�z en az 30 olmak zorundad�r. 
                                                                       Alexa
     Alexa y� neredeyse bilmeyen yoktur. Alexa sizin D�nya s�ran�z� ve �lke s�ran�z� g�sterir.Alexa kay�t olarak sitenizin backlink,Google �ndeks say�n�z� g�rebilirsiniz.
�rnek verecek olursak Yukar�daki g�rselde g�rebilirsiniz.Google �ndeksi 0,Bu site google adsense ile �al��amaz durumdad�r.�sterse sitesi 1 senelik olsun.
E�er bu dediklerimi yapt�ysan�z. Siteniz 1-2 Ay i�erisinde Google Adsense Kay�t ol butonu A��lacakt�r.
G�n�l Rahatl���yla Kayd�n�z� tamamlayabilirsiniz.
�neri : Google Adsense Onay almak i�in mutlaka gereken haz�rl�klar makalemizi BURAYA t�klayarak okuyabilirsinizHiç yorum yok:

Yorum Gönder