Arama

Arşiv

RayHaber

Blogger Sitemap Ayar� (2015)

Herkesin akl�nda Google beni nas�l bulucak sitemi nas�l farkedicek sitem nas�l �st s�ralara ��k�cak gibi gibi..Tabiki bununda cevab� var sitemap olu�turmak. Peki sitemap nas�l olu�turulur nas�l ayarlan�r? �imdi sizlerle onu payla�aca��m.��inize yarayaca��na eminim takip edin..


S�TEMAP NED�R?
E�erki seo ile ilgili makale okuduysan�z. Mutlaka sitemap ile kar��la�m�ss�n�zd�r.Sitemap olu�turdu�unuz taktirde Google sizi ke�fedebilir ve bulur.
S�TEMAP NASIL OLU�TURULUR
Web y�neticisi ara�lar�nda, Tarama>> Site haritalar� k�sm�na t�kl�yoruz.
�n�n�ze bu �ekilde sayfa gelecek.Site haritas� olu�tur diyerek.
haritam�z� olu�turuyoruz. Raporlar� hemen belli olmaz arkada�lar 1 hafta i�erisinde i�inize yarar kesin sonu� al�rs�n�z.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder