Arama

Arşiv

RayHaber

Facebook Kullananlara Dikkat!

Sosyal medya devi Facebook 2 yeni g�ncelleme getirdi.Art�k Facebook kullanmayan �ok nadir insan var.Peki bu 2 uygulama nedir?
1)FACEBOOK SAYFASI OLANLAR
Facebook sayfan�zda hile ve takip�i gibi uygulamalar kullanan ki�iler Facebook men edilecekt�r.Hesaplar� kapanacakt�r.
2)FACEBOOK V�DEOLARI
Facebook video payla�anlar iyi haber.Art�k Facebook videolar�ndan da para kazanacaks�n�z.Youtube �zelli�ini getirmek isteyen Facebook bu y�nde �al��malar�n� s�rd�r�yor.Embed kodu ile �al��acak uygulama videolara reklam iste gibi se�enekler sunacak.Youtube ve Google zor durumda b�rakabilir mi ki ? Merak konusu..
NOT:Facebook ta hile kullananlar uygulamas� 12 Haziranda i�leve koyulaca�� s�yleniyor.Facebook videolar� ise 6 Ayl�k s�re� gerekti�ini a��klayan Facebook herkesi �a��rtacak gibi duruyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder