Arama

Arşiv

RayHaber

Google Adsense bizi nas�l izler?

Google bizi ne zaman izler?
Neden �zler?
Gibi sorular�n�za yan�t olaca��z�ncelikle Google Adsense Botlar sayesinde bizi her zaman izler.Peki bireysel olarak ne zaman izler? Youtube video att�n�z videonuz �ok h�zl� izlenme al�yor.Google Adsense bizi o zaman bireysel izler.E�er ki hile v.b k�t� �eyler yapm�yosan�z bu izlemeden korkman�za gerek yok.
  Google bizi reklamlar�m�za kendimiz t�klay�p kazan� sa�l�yor muyuz? �al�nt� video i�erik yap�yormuyuz nedenleriyle izler.
E�erki blog sitem adsense onay�ndan ge�ti ya�as�n �zg�r�m :) diyosan�z google sizi adsense onay�ndan sonra daha s�k� takibe al�r.
Google kazan�lar�n�z kesinle�meden hareket etmeyiniz kazan�lar�n�z ay�n 15inden 15ine kesinle�ir.Bu ge�en 1 ay i�erisinde kontroller yap�l�r. Google Analytics 2 g�n sonra belirlenir.Siz kazanc�m buraya gelmi�. Diye sevnmeyin :) google adsense hesab�n�zda kesin kazan�lar k�sm�nda kazand���n�z para yazm�yorsa ߟphelenebilirsiniz..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder