Arama

Arşiv

RayHaber

Google Adsense P�N

Google Adsense pin alamad�m diye �z�lmeyin...


P�N Nedir ?
Google Adsense sizi tam olarak b�nyesine ge�irmesidir.P�Ninizi girmeden Google Adsense para kazanamazs�n�z.(�ek hari�)
P�Ne Gerek yok diyorsan�z
�ek y�ntemi ile paran�z� alabilirsiniz.Ama ben �nermem ��nk� �ek y�ntemi �lkemizde s�k�nt�l� bir hal alm��t�r.
P�N Elimize Nas�l Ula��r?
E�er Adsense kazanc�n�z 10$ ge�ti ise Google Adsense size P�N g�nderir.Bunun i�in Adsense Kay�t olurken Adres bilgilerinizi do�ru girmeniz gerekir. P�N elinize 2-3 Hafta i�erisinde ula��r.
P�Nim Gelmedi?
E�er ki 2-3 hafta i�erisiniz de P�N elinizde olmazsa tekrar ba�vurabilirsiniz.3 defa ba�vurma hakk�n�z vard�r.Bu haklar bitti�i takdirde ba�vuru yapamazs�n�z.
3 Defa Hakk�m� kulland�m ne yapmal�y�m? 
BURAYA t�klay�n�z..
A��lan yere Ad�n�z� Soyad�n�z� Kimlik fotokopisini yollay�n�z..
Bu i�lemleri yapt�ktan sonra P�N girmeden Google Adsense hesab�n�z onaylanacakt�r..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder