Arama

Arşiv

RayHaber

Laptop nelere g�re al�nmal�?

Diz�st� bilgisayarlar masa�st� bilgisayarla g�re daha kulllan��l� ve avantajl�. G�n�m�zde bilgisayar� olmayan bilgisayar kullanmayan kalmad�.Peki bunlar g�zel ama nelere g�re bilgisayar almal�y�z?

1) KARAR: Bilgisayar� ni�in al�caks�n�z �ncelikle buna karar vericeksiniz.�rnek oyun oynamak i�inmi yoksa i� i�in mi? E�erki oyun bilgisayar� almaya karar verdiyseniz.Kesinlikle MONSTER �neririm.
2)B�T�E:B�t�enizi kafan�zda belirleyin. Benim �nerdi�im fiyat aral��� 1300-2200 aras� ideal bilgisayar bulabilirsiniz.
3)TEKN�K B�LG�
a) ��lemci: ��lemci olarak bilinen en iyi markalar AMD ve �nteldir.Se�imimizi yaparken bu y�nden yapmal�y�z.�ntel AMD ye g�re daha sa�lamd�r.��lemcinin yanmas� bozulmas� gibi sorunla kar��la�mazs�n�z.��lemciniz (i7) olmas� iyi olucakt�r.
b) Ekran Kart�: Ekran kartlar� i�in tuzlu taraf�d�r. Bilgisayar�n en gerekli bile�enlerinden oldu�u i�in mutlaka olmas� gerekir.Piyasadaki NVIDIA,T�TAN,AMD gibi iyi ekran kartlar� var.
Se�iminizi NVIDIA ve T�TAN �zerinden yapman�z� �neririm.
c) Ram: Ram di�er ad�yla ana bellek art�k 1GB 2GB ramler kalmad�.Bilgisayar�n�z�n en az 4GB ram  ideal olarakta 8GB �neririm.
d) HDD: Bilgisayar�n�z�n foto�raf,video,film gibi ayg�tlar� depolama yeridir.HDD en az 750 GB �deal olarak ise 1T �neririm.
e) Is�nma Sorunu: Laptoplarda �s�nma sorunu �ok fazlad�r.Bunun i�in �ok hazla �s�nan bilgisayar t�rlerini alman�z� �nermem.E�er ki elinizde var ise g�zel bir so�utucu al�n�z.Aksi taktirde sorunlar olu�abilir.
f) ��letim Sistemi: Baz� firmalar windows 8 gibi i�letim sistemli satar.Baz�lar� ise Free-dos yani i�letim sistemsiz.Bu maliyeti d�ߟrmek ama�l� yap�lan uygulamad�r.
NOT: Bu yazd�klar�ma g�re bilgisayar�n�z� se�iniz.Fiyat� cebinize uysun.Sonu�ta bilgisayar e�er oyun videolar� gibi i�lere at�lm�yacaksan�z 1300-2200 aras� sizin i�in idealdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder