Arama

Arşiv

RayHaber

PageRank Nedir?


Merhaba arkada�lar;
Bu makalemizde sizlere PageRank (PR) �nemini ve
nas�l artt�raca��n�z� anlataca��m..
PageRank Nedir?
PageRank,Google sizin sitenize vermi� oldu�u de�erdir.0-10 aras�nda basitle�tirilmi� bi�imde sunulur.PageRank� y�ksek olan siteyi Google daha �ok �nemser ve o sitenin g�nderilerini daha h�zl� indeksler.
PageRank nas�l y�kseltirim?
PageRank de�erinizi y�kseltmek i�in backlink alman�z gerekir.�rne�in;PageRank de�eri 0 olan siteden backlink almak yerine PageRank de�eri 5 olan siteden backlink alman�z size daha �ok yarar sa�layacakt�r.
PageRank neden �nemlidir?
PageRank sitenize reklam,sponsor al�cak iseniz kesinlikle �nemlidir.��nk� reklam verenler sitenizin PageRank de�erine bakar.Ama bana sorarsan�z bloglar i�in PageRank pek �nemi yoktur.�nemli olsan blog yaz�n�zdan okuyucunun keyif almas�d�r.
PageRank nereden ��renirim?
PageRank,BURAYA t�klayarak ��renebilirsiniz.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder