Arama

Arşiv

RayHaber

Web Y�neticisi Ara�lar� Ne i�e yarar


Web siteniz veya blogunuzda sitenizin linkinin ba��na "site:" koyarak sizin sitenizi getirir.Bu sizin Web Y�neticisi Ara�lar� �yesi oldu�unuzu g�sterir.


Web Y�neticisi Ara�lar� Ne i�e Yarar?
Web y�neticisi ara�lar� sizin h�zl� indeks alman�z� ve hit say�n�z� y�kseltmeye i�e yarar.Eski zamanlarda ilk blogumdan g�nl�k 15 hit al�yordum.Web y�neticisine kay�t olunca hitimin artt���n� farkettim.Tabiki bu hemen olmuyor.Zamanla olan s�re�.Web Y�neticisinin avantajlar� bu kadarlada bitmiyor.Bulunmayan i�erik yani 404 hatas�n� veren linkinizi size g�steriyor.Sitenizden en iyi sa�l�kl� sonucu almak i�in biraz beklemek gerekiyor.Yakla��k 3-4 ay sizin i�in yeterli olacakt�r.Sizin Google �zel g�nderi olu�turman�za izin verir.Yani;
Bu bizim sitemizin Google dizinine g�nderdi�i linkler. Bu
sayede Googleda daha h�zl� indeks alabiliyorum.
S�TEMAP
Sitemap,Amac� siteleri bir an �nce tespit edip indekslemektir.Google sitemap ile olu�turulan sitelere �ncelik tan�m��t�r.E�erki sitemap�n�z yok ise bu sitenizin indekslenmeyece�i anlam�na gelmez. Sitemap bize 500 adet sitemap ekleme se�ene�i sunar.Google bu hizmetinden �iddetle yararlanman�z� tavsiye ederim.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder