Arama

Arşiv

RayHaber

�yi bir blog olusturmak i�in neler yapmal�? �yi bir blog yaz�s� nas�l yaz�l�r?

Merhaba arkada�lar bu makalemizde sizlere iyi bir blog olu�turmak i�in neler yapmal�?,�yi bir blog yaz�s� nas�l yaz�l�r ? gibi sorular�n�za yan�t olucam.

BLO�UNUZUN �SM�
Blo�umuzun ismi �ok �nemlidir arkada�lar. ܍erik ile ilgili bilgi vermek zorundad�r.E�erki senin blog ismin neden merkezihersey.blogspot.com ? Ben toplu bir blog istedim yani her�eyi payla�mak istedim. Ve bu karara vard�m :)
�Y� B�R BLOG OLU�TURMAK ܂�N BLOGGER ADAYI OLMAK GEREK�R.
E�erki ara�t�rmay� yazmay� ve insanlara hitap etmeyi sevmiyorsan�z. Blog yazma i�ine girmenizi pek �nermem.
K���SEL B�R BLOG YAZSAM �LG� �EKER M� ?
Son zamanlarda bir�ok ki�i ki�isel blog yazman�n zevkli ve e�lenceli oldu�unu d�ߟr�r.Benim fikrimcede e�lencelidir.Ama hayat�n�z�n roman ve e�lenceli oldu�unu d�ߟn�yorsan�z :)
BLOG YAZILARINDA ET�KET �NEML� M� ?
Kesinlikle evet.
BLOG YAZIMA FOTO�RAF KOYMALIMIYIM?
Bence kesinlikle evet.Ben neredeyse b�t�n yaz�lar�mda foto�raf kullan�yorum.Tabiki konu ile ilgili olmak zorunda.
K�T� B�R BLOG YAZISI NASIL ANLA�ILIR?
Yaz�n�n i�inde bolca k�f�r var ise.Okuyan ki�i peh ben bunu zaten okumu�tum. Dediyse o yaz� ger�ekten k�t�d�r.
BLOG YAZILARIMIN UZUNLU�U NE KADAR OLMALIDIR?
Konunun k�sa veya uzunlu�una ba�l�d�r. E�erki size uzun uzun anlatmak istiyorsan�z tabiki uzun yaz� yazacaks�n�z.Ama sizin konunuz k�sa siz onu yazarsan�z.Okuyucu bellir bir sat�rdan sonra okumaz.��nk� konu dolup dola��p ayn� noktaya gelir.
BLOG D�L� NASIL OLMALIDIR?
Blog diliniz okuyucuya arkadaߍa hitap etmelidir.Yapmac�k hareketlerdende ka��nmal�s�n�z.
K�MLERE H�TAP EDECEKS�N�Z?
Kimlere hitap edece�inize iyi karar verin.�ocuklaram� hitap edeceksiniz yoksa gen�lere mi? bunu d�ߟn�n..
NE SIKLIKLA BLOG YAZMALIYIM?
Ben haftan�n 3 g�n� bloguma ay�r�yorum.O g�nlerde blog yaz�yorum.Blogda devaml�l�k esast�r.Blogunuzdan s�k�lmaman�z gerekir.
BLOG YAZARAK PARA KAZANAB�L�RM�Y�M?
Evet kazan�rs�n�z.Tek google adsense olarak d�ߟnmeyin bir �ok reklam �irketleri var.Adsense olmazsa ba�kas� olur. Ama ben kesinlikle Google Adsense �neririm.�zg�nl�kten ka��nmay�n..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder