Arama

Arşiv

RayHaber

Youtube Videomuzu Nas�l �st S�ralara ��karabiliriz ??

Merhaba arkada�lar bu makalemizde youtube videomuzu nas�l �st s�ralara ��kar�r�z konusunu ele alaca��z.
Yakla��k 4 Senelik ara�t�rmalar ve deneyimler sonucunda... ba�layal�m :)1) Ping G�nderme
Bu adresten youtube videonuzun linkini yap��t�rarak. Ping at�n�z bu sayede google sizin videonuzu dikkate al�cak.

2) Arama Motorlar�na Talep
Bu adresten youtube video linkinizi ve herhangi bir e posta girerek. T�m�n� i�aretle se�ene�ine t�klayarak.G�nder tu�una bas�n�z.Bu sayede videonuzun h�zl� index almas�n� sa�layacaks�n�z.

3) Blog Arama
Bu adresten youtube video linkinizi yap��t�rarak.G�nder Se�ene�ine t�klay�n�z.Arand���nda �st s�ralara ��kman�za neden olacakt�r..

4) Google Adwords
Bu adresten , Google adwords sayesinde youtube ayl�k olarak en �ok aranan kelimeleri ve en �ok para kazand�ran kelimeleri bulabilirsiniz.
Google adwords kay�t olduktan sonra..
-1)Ara�lar K�sm�na t�klay�n�z.
-2) "Yeni Anahtar Kelime ve Grubu Fikirleri Aray�n" se�ene�ine t�klay�n�z.
-3) �r�n�n�z veya hizmetiniz yaran yere  kelimenizi yaz�n�z. (bkz: komik, videolar,ilgin� bilgiler) Fikir Al k�sm�na bas�n�z.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder