Arama

Arşiv

RayHaber

Backlink Alman�n En Kolay Yollar�

Backlink bir sitenin ba�ka bir siteye verdigi link diyebiliriz. Backlink alarak sitemizin degerini artt�rabiliriz. Tabi ki backlink alarak sitenize y�ksek hit beklemeyiniz. Backlink Google'da y�ksek s�ralara ��kmak i�in al�n�r. Backlink alman�n bir�ok yolu vard�r. Baz�lar� zor olsa da ba�ard�g�m�z da sitemizdeki hit al��veri�ini g�recegiz. Size Backlink alman�n en kolay yollar�ndan bahsedecegim.


1) FORUM
Forum siteleri en �ok bilinene backlink kaynaklar�d�r. Evet forumlara link vererek kolay backlink alabilirsiniz. Tabi ki forumlardan backlink al�rken spam yapmamaya dikkat etmeliyiz. Baz� forum sitelerinde "Siteni Tan�t" adl� b�l�mler vard�r. Normal bir konu a�arak link vermektense tan�t�m b�l�mleri daha avantajl�d�r. Aktif forum sitelerinden backlink almaya dikkat etmenizi �neririm.
2) YORUM ATARAK BACKL�NK KAZANMAK
Yorum atarak backlink almay� ben dahil t�m blogger kullan�c�lar� kullan�r. Yorum atarak backlink alma y�nteminde dikkat etmemiz nokta bo� yorum atmamakt�r. Direk sitenizin tan�t�m�n� yapmay�n.
�RN: Te�ekk�r ederim kaliteli bir yaz� olmu�. http://merkezihersey.blogspot.com.tr/
�ekilde backlink alabilirsiniz. Yukar�daki �rnek basit bir yaz� �rne�idir. Konu hakk�nda kendi fikirlerinizi d�ߟncelerinizi payla�mak sitenize hit y�n�nden faydal� olur.
3) PROF�L BACKL�NK
�e�itli sosyal platformlarda profil a�arak link verebilirsiniz. Bir forum sitesinde a��klama k�sm�na kendi sitenizi yazarak backlink ve hit kazanabilirsiniz.
4) D�Z�N S�TELER�
Dizin siteleri T�rkiye'de pek sevilmez. Genellikle kullan�c�lar kendi sitesinden ba�ka bir siteye link vermek istemez ama bu yanl�� bir d�ߟncedir. Dizin siteleri sayesinde hit ve backlink kazanabilirsiniz. Tabi ki her dizin sitesinden backlink al�nmaz. �nerdigim dizin sitesi iyisayfa bu site harici T�rkiye'de �nerecegim iyi bir dizin sitesi yoktur.
NOT: Backlink almadan �nce sitenin aktifligine bak�n. ��nk� backlink sizin s�ran�z� artt�racag� gibi d�ߟrecegini unutmay�n. 
BUNLARA BAKDINIZ MI?
Blog seo ayar� | Blog siteleri i�in reklam firmalar� | Sitenin hitini artt�racak y�ntemler | Programlama Dersleri 1


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder