Arama

Arşiv

RayHaber

�nsan V�cudu ile �lgili 10 �lgin� Bilgi

1- -94 Derecede nefes verir iseniz nefesiniz oldu�u yerde buzla�acakt�r.

2- Bir insan uyurken ortalama 400 kere �ekil de�i�tirir.


3- Bir y�lda g�z�m�z� tam 4.200.000 kere k�rpar�z.


4- �nsan 10 y�lda bir,olimpik havuzu dolduracak kadar t�k�r�k salg�lar.


5- 60 Y�l ya�ayan biri haberi olmadan ortalama 100-130 b�cek yutar.
6- 5 Duyu organ�m�zdan en �abuk beyne ula�an koku alma duyumuzdur.
7- Ayakta dengede durabilmemiz i�in 300 kas�m�z g�rev yapar.

8- Beynimizin �al��mas� i�in 10 wattl�k bir enerjiye ihtiyac� vard�r.


9- Beynin %85'i sudur.
10- Hap��r���n h�z� saatte 1,6 Kilometredir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder