Arama

Arşiv

RayHaber

Sitenin Hitini Artt�racak Y�ntemler


1-Toplist Eklemek
  Bir�ok site sahibinin �ekindi�i konu link ��k��� vermektir.Ama art�k zincirlerinizi y�k�n ve toplistlere �nem verin. Tabi ki her toplist yararl� degildir. �nerdigim toplist sitesi - iyisayfa.net
2-Link �al��mas�
  Bir�ok ki�inin bilmedigi link �al��mas�, �zellikle s�zl�klerde �ok i�e yar�yor. �rne�in; S�zl�klere k�sa bilgiler veya ba�ka bir�ey yazarak alt�na link verin. Bu sayede s�zl�klerden backlink ve hit elde edebilirsiniz.
3-Konuk Yazar Olun
  Baz� konuk yazar kabul eden sitelere makale g�nderin ve link verin.Konuk yazar olarak tan�nm��l�k ve backlink elde edebilirsiniz.Konuk yazar i�in makale yazmadan �nce, dikkat �ekici konular se�meye �al���n. Konuk yazar olmak i�in : TIKLAYIN 
4-Konuk Yazar Kabul Edin
  Konuk yazar olmak kadar kabul etmekte �nemlidir. Konuk yazar kabul ederek sitenizin tan�nm��l�g�n� artt�rabilirsiniz.
5-Dikkat �ekici Ba�l�klar
  Makalenizi girmeden �nce dikkat �ekici ba�l�k yazmaya �nem verin. �rne�in; �nternette para kazanma yerine �nternette ayda 3000TL kazanma daha mant�kl� olabilir. Tabi ki yalan i�erikten de ka��n�n.
6-Sosyal Medya
  Sosyal Medyada makalelerinizi payla��n. Sitenizin s�ras�n� ve de�erini artt�racakt�r.
7-Sitenizi H�zland�r�n
  Sitenizin h�zl� olduguna emin olun. Sitenizi ziyaret edenler bu yava�l�ktan muzdarip olabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder