Arama

Arşiv

RayHaber

T�rkiye Hakk�nda Bilinmeyen 9 �lgin� Bilgi

1- D�nya'n�n en zeki �lkeleri aras�nda T�rkiye 14.s�radad�r.
2- �stanbul'un n�fusu 130 �lkeden daha fazlad�r.

3- T�rkiye 2030 y�l�nda AB s�n�rlar� i�erisinde su s�k�nt�s� �eken tek �lke olucak.
4- T�rkiye'de g�nde yakla��k 550 insan �l�yor.5- T�rkiye D�nya'n�n en �ok benzer isimlere sahip �lkesidir.

6- T�rkiye'de g�nde yakla��k 2.5 milyon gazete sat�lmaktad�r.


7- T�m Avrupa'da 12 bin bitki t�r� var iken, T�rkiye'de 9 bin adet bulunmaktad�r.
8- T�rkiye D�nya'da �ay t�ketiminde 2. s�radad�r.


9- T�rkiye'de ki hayvan t�r�, Avrupa'da ki hayvan t�r�n�n 5 kat�d�r.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder