Arama

Arşiv

RayHaber

Blogger �leti�im Formu Ekleme (JotForm)

Merhaba arkada�lar;
Blogger'�n sundu�u ileti�im formu pek ayr�nt�l� olmuyor malesef, sizlere jotform se�ene�ini sunuyorum. Jotform ile ayr�nt�l� olarak ileti�im formunuzu olu�turabilirsiniz. ��te Jotform'un �zellikleri:
HIZLI ARA�LAR                    
 
FORM ARA�LARI
 
ANKET ARA�LARI
�DEME ARA�LARI
�deme ara�lar� k�sm�ndan olu�turdu�unuz forma �deme k�sm� ekleyebilirsiniz. E�er ki sat�� hizmeti sunuyor iseniz bu �zellik i�inize yarayabilir.
�leti�im formumuzu haz�rlad�ktan sonra "KAYDET" se�ene�ine bas�yoruz. E�er ki kendiniz form olu�turmak istemiyorsan�z. Jotform'da haz�r �ablonlar bulunmaktad�r. (5000 �zerinde) Okudu�unuz i�in te�ekk�rler arkada�lar umar�m i�inize yarar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder