Arama

Arşiv

RayHaber

Trafic Monsoon ile M�thi� Kazanc�n S�rr�!

kazancbankasi-trafficmonsoon
Share Up To 110 % - 10% Affiliate Program
�ncelikle Traffic Monsoon, bir PTC sitesidir. Yani reklama t�klama ba��na para kazanma anlam�na gelir. Genellikle bir reklama t�klama ba��na 0.02 $ kazan�l�r. Traffic Monsoon�da da durum farks�z. Fakat Traffic Monsoon�da kazanmak garanti. Hi� yat�r�m yapmasan�z bile 2.00 $ �� k�sa s�re i�inde biriktirebilirsiniz.Sistem �ok basit bir �ekilde i�liyor. Her g�n 10 adet siteye t�klamal�s�n�z. E�er ki siteye t�klamazsan�z referanslar�n�z say�lm�yor ve paral� reklamlara malesef ula�am�yorsunuz.
kazancbankasi-trafficmonsoon2
Trafic Monsoon da reklamlar �u �ekildedir : 
$0.001,0.02$,0.01$,0.005$
Trafic Monsoon'un yat�r�m sistemi var ancak ben pek �nermiyorum. Kesin bir kazan� sa�lad��� ߟphede..

Share Up To 110 % - 10% Affiliate Program

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder